poniedziałek, 9 grudnia 2013

Poczytaj o Open Access po polsku. Część I.

Poczytaj o Open Access, czyli teksty dostępne online  w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – CeON.

Repozytorium UW jest częścią większej całości, czyli CeONu - Centrum Otwartej Nauki.
Jest to ogólnopolskie repozytorium, w którym swoje teksty mogą składać wszyscy uczeni przekonani do idei otwartości.
Repozytorium UW tworzy w CeOnie zbiór "Doktoraty UW".

Kolejne wpisy na blogu chciałabym poświęcić polskim tekstom na temat Open Access, które możemy znaleźć właśnie w tym repozytorium. 
Tytuły książek są jednocześnie linkami URI do zasobów repozytorium, więc możecie od razu przystąpić do lektury! :)

1. Na początek: Przewodnik po otwartej nauce, którego autorami są Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska i in. 


Przewodnik poświęcony jest zmianom, które nastąpiły w systemie komunikacji naukowej w świecie. Ich cechą wspólną jest rosnąca otwartość treści naukowych. 
Możecie go śmiało potraktować jako wstęp do wiedzy na tematy otwartościowe. 
Zaletą przewodnika jest też bardzo ciekawy pierwszy rozdział pt.: Wiedza dla wszystkich? napisany przez Edwina Bendyka, w którym autor krytycznie, ale niestety prawdziwie (co pokazują także nasze doświadczenia) ocenia stan polskiej komunikacji naukowej. 


Głównym celem ekspertyzy jest zaproponowanie zestawu narzędzi służących implementacji otwartego dostępu (OD), który jest tu definiowany szeroko, jako nieograniczony dostęp do treści naukowych, ale głównie recenzowanych artykułów naukowych.

3. O Open Access widzianym z trochę innej perspektywy piszą Piotr Kozierski, Rafał Kabaciński, Marcin Lis, Piotr Kaczmarek w książce pt.: Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca 

Celem książki jest przyjrzenie się zjawisku Open Access i jego ocena z punktu widzenia polskiego badacza. Książka zawiera także bardzo obszerną listę otwartych czasopism punktowanych przez MNiSW.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz