sobota, 4 stycznia 2014

Doktoraty w katalogach online NUKAT i BUW.

Opisy bibliograficzne doktoratów można już znaleźć w katalogach online NUKAT i BUW.

Repozytorium UW powstało na mocy Zarządzenia nr 35 Rektora UW. 

Par. 3.3 zarządzenia znalazł się zapis, iż materiały przekazane do repozytorium są włączane do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dlatego zdecydowaliśmy w BUW, że rozprawy doktorskie muszą mieć opis bibliograficzny, skoro należą do naszych zbiorów. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest utworzenie dodatkowych punktów dostępu do informacji o tytułach obronionych na UW doktoratów.
Każdy, kto szuka w katalogach bibliotecznych informacji na dany temat, oprócz książek, czasopism i innych dokumentów znajdzie też opis rozprawy doktorskiej, w której opisano to zagadnienie. A że doktoraty pisze się na bardzo szczegółowe tematy, ich wartość informacyjna dla osób zainteresowanych danym zagadnieniem jest ogromna.

Katalog BUW jest ściśle powiązany z ogólnopolskim katalogiem NUKAT


 Jest to wspólnie tworzony katalog polskich bibliotek naukowych. 
Można w nim znaleźć informacje o niemal kompletnej polskiej produkcji wydawniczej od 2002 r. obejmującej różne typy dokumentów, jak książki i czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, dokumenty kartograficzne, dokumenty ikonograficzne, dokumenty życia społecznego, filmy, a także informacje o dokumentach wydanych przed 2002 r. oraz starych drukach. (Informacja ze strony głównej NUKAT)
NUKAT powstał w 2002 r. Baza rozwija się bardzo dynamicznie. Jest w niej już ponad 2 mln rekordów bibliograficznych i ponad 3 mln rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Bazę tworzy ponad sto bibliotek w Polsce. Warto dodać, że opisy z bazy NUKATU są przesyłane do największego katalogu centralnego świata WorldCat. Zatem opis bibliograficzny doktoratu można znaleźć nie tylko za pomocą Google Scholar, ale też dzięki katalogowi WorldCat.

Warto obejrzeć ciekawą prezentację na temat NUKAT.


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie tworzy bazę NUKAT od samego początku. 

Dla każdego doktoratu, który został zdeponowany w Repozytorium UW tworzy się w NUKAT hasło wzorcowe (nazwisko i imię autora rozprawy), a następnie opis bibliograficzny samego tekstu doktoratu. Zatwierdzony przez NUKAT rekord jest automatycznie przesyłany do katalogu BUW. W opisie znajduje się link, odsyłający do rekordu rozprawy w Repozytorium UW. Daje to bardzo szybki dostęp do tekstu doktoratu z poziomu katalogu (o ile autor nie zamknął dostępu). 

Tak wygląda opis bibliograficzny doktoratu w katalogu online bibliotek UW. Zapraszam do przeszukiwania naszego katalogu! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz