sobota, 4 stycznia 2014

Polskie repozytoria instytucjonalne.

W poprzednim poście zaprezentowałam dwa amerykańskie repozytoria uczelniane.
Teraz czas na polskie repozytoria, które od jakiegoś czasu prężnie się rozwijają.

1. AMUR - Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Jest to największe i najdłużej działające polskie repozytorium (platforma ruszyła w marcu 2010 r.). Zbudowane na oprogramowaniu dSpace gromadzi dorobek poznańskiego uniwersytetu. Niektóre teksty są dostępne online dla wszystkich, niektóre tylko dla zalogowanych pracowników i studentów UAM.


Liczby w nawiasach kwadratowych w zespołach AMURa informują o liczbie rekordów.
Znajdziemy tu różnorodne materiały: doktoraty, publikacje naukowe w formie artykułów i całych czasopism, materiały konferencyjne i dydaktyczne, powstałe na UAM. 

2. RUMAK - Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jak czytamy na głównej stronie:
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki. Repozytorium zawiera artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp. Zasób zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym jednostkom uczelni.
Do 4 stycznia 2014 w repozytorium  zgromadzono 1139 prac.3. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.
Gromadzi i udostępnia dorobek naukowy i materiały dydaktyczne UŁ. Zostało otwarte w połowie 2013 roku. Deponowane materiały podzielono na następujące kolekcje: materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe, prace doktorskie, artykuły naukowe.


4. RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.
Tworzy go 16 instytutów Polskiej Akademii Nauk. 
 1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 2. Instytut Badań Literackich PAN
 3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN 
 4. Instytut Biologii Ssaków PAN
 5. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 6. Instytut Chemii Organicznej PAN
 7. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 8. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
 9. Instytut Historii PAN 
 10. Instytut Języka Polskiego PAN
 11. Instytut Matematyczny PAN
 12. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 13. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 14. Instytut Slawistyki PAN
 15. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 
 16. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Dostęp do części tekstów jest niestety zamknięty.
Repozytorium RCIN oparto na oprogramowaniu dLibra, które stosuje wiele bibliotek cyfrowych.

5. Repozytorium Politechniki Warszawskiej.
Jest częścią Bazy Wiedzy PW. Zawiera informacje o pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, prowadzonych na PW. W bazie znajdują się też informacje o publikacjach, raportach z badań finansowanych ze środków publicznych, rozprawach doktorskich i pracach dyplomowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz