sobota, 4 stycznia 2014

Journal of Open Access to Law - pierwsze recenzowane czasopismo na temat otwartego dostępu do prawa.

Peter Suber, o którym już wspominałam na blogu, ogłosił parę dni temu we wpisie na Google+, że pojawiło się nowe czasopismo open access. Journal of Open Access to Law to pierwsze otwarte i recenzowane czasopismo, które zajmuje się tematem otwartego dostępu do prawa i do informacji prawnej.
W swojej przedmowie, napisanej do pierwszego numeru czasopisma Peter Suber pisze, że było bardzo wiele znaczących badań i dyskusji na ten temat, ale brakowało otwartego, recenzowanego czasopisma, które w całości poświęcone byłoby temu tematowi. 

Suber w swej przedmowie adresuje JOAL do wszystkich osób, które są zainteresowane otwartym dostępem do prawa. To nie tylko naukowcy, prawnicy, sędziowie i legislatorzy, ale także dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji non-profit, wreszcie wszyscy obywatele. 
Przecież samo prawo w swej istocie należy do domeny publicznej, czyli powinno być otwarte dla wszystkich. Wszak nieznajomość prawa szkodzi... Zatem każdy, kto potrzebuje informacji prawnej, powinien mieć do niej wolny dostęp. Powinien móc z niej korzystać, móc ją przeszukiwać, linkować, dodawać własne adnotacje, tłumaczyć itd.
Takie otwarcie informacji prawnej tworzy nowe możliwości dla podmiotów gospodarczych, które mogą tworzyć komercyjne narzędzia do przeszukiwania i analizowania prawa.
W swoich założeniach czasopismo JOAL ma jednocześnie otwierać dostęp do prawa i prowadzić badania nad jego otwartością.
Tak wygląda spis treści pierwszego numeru. Oczywiście wszystkie teksty są bezpłatnie dostępne online.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz